سرویسی که تک نیوز در این مقاله برای گرفتن مانیتورینگ وب سایت به صورت آنلاین معرفی می کند سرویس uptimerobot است.
فیلترنبودن سرویس