ما در تلاش برای جذب بهترین‌ها هستیم. استعدادهای نوآور، باانگیزه، صریح، باانصاف و مسئولیت‌پذیر که مایلند بخشی از روند توسعه‌ی سریع و هیجان انگیز تک نیوز باشند.

ما می‌خواهیم به کمک شما روز به روز خانواده‌ی بزرگ‌تری شویم و برای بهترین بودن در حوزه‌ی تکنولوژی و فناوری اطلاعات تلاش کنیم.

تیم های کاری پویا

ایده ها را به اجرا در می آوردند.

سعی مان این است تا
محیط کارمان سرسبز باشد

برای اعضای خانواده ی تک نیوز
کلاس های آموزشی برگزار می کنیم

چندین بار در طول سال
تفریحات خارج از محیط کار داریم

نمی توان گفت با هم همکاریم!
بدون اغراق بیشتر رفیقیم تا همکار

تلاش میکنیم جبران خدمات منصفانه ای
برای تیم مهیا کنیم

ما اینجا کارمان را زندگی می‌کنیم

به خانواده تک نیوز بپیوندید
لوگو اصلی تک نیوز همراه با نوشته
academy technews logo 1