در صورتی که از قبل در داخل وب سایت حساب کاربری داشتید بعد از ورود از بخش ثبت شماره موبایل شماره خود را تایید کرده تا در اپلیکیشن تک نیوز مشکلی پیش نیاید