• استفاده از هر کدام از مطالب وب سایت تک نیوز پیگرد قانونی دارد و برخورد میشود 
  • استفاده از ویدیو های تولید شده در کانال یوتیوب و آپارت تک نیوز بدون ذکر منبع یعنی وب سایت تک نیوز پیگرد قانونی دارد
  • استفاده از طراحی ها و الگوریتم وب سایت تک نیوز پیگرد قانونی دارد
  • استفاده از مطالب وب سایت تک نیوز با ذکر کردن منبع (تک نیوز) در اول و آخر مطالب موردی ندارد و آزاد می باشد.

 

برای استفاده در عنوان مطالب :

  • تک نیوز:عنوان مورد نظر

در ادامه مطالب:

  • تک نیوز: متن مطلب مورد نظر.

همینطور در آخر مطلب تک نیوز را نوشته و کلمه تک نیوز را به سایت تک نیوز لینک دهید.