streamline icon

بالاخره انتظار ها به سر رسید و مسابقه طراحی صفحه درباره ما به اتمام رسید.دیروز طرح ها توسط هلدینگ لی لام داوری شد و نتایج رو برای تیم تک نیوز ارسال کرده اند

streamline icon diskfull cloud

متاسفانه در ساعات اولیه طرح ها نیمی از شرکت کنندگان از دور مسبقات حذف شده اند و فقط 10 طرح توانستند در بخش داوری قرار بگیرند

داوری مسبقات توسط آژانس طراحی لی لام و یکی از مجموعه شرکت های تک نیوز بود . و این شرکت به 10 طرح امتیاز دادند در ادامه امتیاز های طرح ها رو با هم مشاهده می کنیم.

streamline icon beta
streamline icon pennan number

داوری مسبقات توسط آژانس طراحی لی لام و یکی از مجموعه شرکت های تک نیوز بود . و این شرکت به 10 طرح امتیاز دادند در ادامه امتیاز های طرح ها رو با هم مشاهده می کنیم.