همکاری با تک نیوز

ما اینجا کارمان را زندگی می‌کنیم

ما در تلاش برای جذب بهترین‌ها هستیم. استعدادهای نوآور، باانگیزه، صریح، باانصاف و مسئولیت‌پذیر که مایلند بخشی از روند توسعه‌ی سریع و هیجان انگیز تک نیوز باشند.

ما می‌خواهیم به کمک شما روز به روز خانواده‌ی بزرگ‌تری شویم و برای بهترین بودن در حوزه‌ی تکنولوژی و فناوری اطلاعات تلاش کنیم.

چرا تک نیوز؟
می‌خواهیم به کمک هم بهترین باشیم
teamwork 1
کار تیمی

تیم های کاری پویا

ایده ها را به اجرا در می آوردند.

plant 1
محیط کار

سعی مان این است تا
محیط کارمان سرسبز باشد

training 1
آموزش همکاران

برای اعضای خانواده ی تک نیوز
کلاس های آموزشی برگزار می کنیم

entertainment 1
تفریح و سرگرمی

چندین بار در طول سال
تفریحات خارج از محیط کار داریم

freindly 1
رفاقت و دوستی

نمی توان گفت با هم همکاریم!
بدون اغراق بیشتر رفیقیم تا همکار

money 1
حقوق و مزایای مناسب

تلاش میکنیم جبران خدمات منصفانه ای
برای تیم مهیا کنیم

تجربه کار در تک نیوز

ما اینجا کارمان را زندگی می‌کنیم

موقعیت های شغلی
به خانواده تک نیوز بپیوندید
academy technews logo 1
اطلاعات بیشتر

دانلود اپلیکیشن تک نیوز